Naše včasná intervence může předejít nepříjemným situacím