Co je třeba

tip-polstar-pneumatika.jpg

Základem při řešení odpadů v domácnosti, domku či obecně v jakémkoliv objektu, kde se tyto odpadové vody produkují, je jejich bezpečný svod do čistíren odpadových vod. To se obecně realizuje buď svodem fekálií a vod do jímky, septiku, či lidově žumpy, nebo svodem do obecní páteřní odpadové sítě. Ze septiků je třeba pravidelně nechat odpad vyvážet. Nelze si nechat vyvézt septik či jímku zemědělci, kteří pak obsah septiku bez skrupulí rozstříkají na pole hned za domy! To je zcela nepřípustné!

Chcete se vyhnout nákladům?

Pokud se chcete vyhnout stále se opakujícím nákladům na vyvážení fekálií, nemáte vlastně jinou možnost, než se napojit na veřejnou síť kanalizace. Pak je vše vyřešeno ke spokojenosti jak uživatele, tak obce i zákona o ochraně životního prostředí a zákona o nakládání s odpady. Máte tím pádem nejen klid, ale i čisté svědomí – aspoň co se týká této části vašeho života.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup